la-Turda.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii turdenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și sâvârșirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție în cazul lui NEMEȘ LUCIAN BOGDAN, fost Viceprimar al Municipiului Turda, Județul Cluj

A.N.I.

 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și sâvârșirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție în cazul lui NEMEȘ LUCIAN BOGDAN, fost Viceprimar al Municipiului Turda, Județul Cluj (28 iunie 2012 – 11 decembrie 2013).

NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în timpul exercitării mandatului, a participat la elaborarea proiectului de hotărâre privind alegerea domnului NEMEȘ VASILE în vederea numirii în Consiliul de Administrație al S.C. TURDA SALINA DURGAU S.A., a semnat expunerea de motive anexată proiectului de hotărâre și a votat introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

Menționăm faptul că NEMEȘ VASILE este tatăl persoanei evaluate.

Astfel, NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 76, alin. 1, din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „[…] viceprimarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. Aleșii locali sunt […] consilierii locali […] În asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aceștia îndeplinesc o funcție de autoritate publică […]”, precum și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]”.

Totodată, prin acțiunile întreprinse de către NEMEȘ LUCIAN BOGDAN în dubla sa calitate, de ales local, respectiv de președinte al unui partid politic, au rezultat și indicii cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 78/2000, potrivit cărora „Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat organele judiciare competente, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzută de art. 13  din Legea nr. 78/2000.

În perioada 22 aprilie 2012 – 15 martie 2013, NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a deținut funcția de președinte al organizației județene a unui partid politic, precum și președintele filialei Turda a partidului politic, iar, în perioada 28 iunie 2012 – 11 decembrie 2013, a deținut funcția de Viceprimar al Municipiului Turda.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiaz㠖 de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 14 martie 2014


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014